Στην περιοχή του Δήμου Μονεμβασιάς λειτουργούν τρία μουσεία. Το σημαντικότερο είναι η Αρχαιολογική Συλλογή στο Κάστρο της Μονεμβασιάς. Τα ευρήματα της Συλλογής αποκαλύπτουν την ιστορική εξέλιξη της πόλης από την παλαιοχριστιανική περίοδο μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Μιαν εντελώς διαφορετική πτυχή της περιοχής παρουσιάζουν τα δύο λαογραφικά μουσεία στη Ρειχιά και στις Βελιές. Αυτά αφηγούνται την καθημερινή ζωή στα χωριά της Μονεμβασιάς κατά τους περασμένους αιώνες, τους τρόπους βιοπορισμού στην αγροτική κοινωνία της Πελοποννήσου καθώς και τα ήθη και έθιμα των κατοίκων. Εικόνες από την αγροτική ζωή της περιοχής δίνουν και ο εντυπωσιακός, πλήρως λειτουργικός, Νερόμυλος των Ταλάντων καθώς και το αναπαλαιωμένο Λιοτρίβι

Ένα μικρό αλλά πόλύ ενδιαφέρον μουσείο αργυροχρυσοχοΐας βρίσκεται στο κεντρικό καλντερίμι του Κάστρου της Μονεμβασιάς.

alt   alt