Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του (με ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοτυπικό μέσο, ηχογράφηση κλπ.), αναπαραγωγή και αναδιανομή του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.

Το monemvasia.gr δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για την ορθότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου των σελίδων του ή άλλων διασυνδεδεμένων (web links) δικτυακών τόπων που αναφέρονται στις σελίδες του. Δεσμεύεται παρόλα αυτά ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι προβαλλόμενες πληροφορίες να είναι ενημερωμένες και επίκαιρες. Εντούτοις δεν δεσμεύεται κατά οιοδήποτε τρόπο ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Επιπλέον, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική η αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε ή θα προκληθεί σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο ή τυχόν διαφημιστικό υλικό που μπορεί να προβάλλεται.

Στοιχεία χρηστών ή επισκεπτών που είναι δυνατό να δηλώνονται σε συγκεκριμένες φόρμες του web site και να καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων που διατηρεί το monemvasia.gr δεν πρόκειται να χρησιμοποιούνται ή να ανακοινώνονται για κανένα απολύτως εμπορικό ή λοιπό λόγο. Η μοναδική εξαίρεση ανακοίνωσης προσωπικών δεδομένων, αφορά στην υποχρέωση του monemvasia.gr να προβεί σε σχετική αποκάλυψη σε δημόσια δικαστική ή διοικητική αρχή, τμηματικά ή συνολικά, στο πλαίσιο νόμιμων διαδικασιών και εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί.

O κόμβος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές (π.χ. ηλεκτρονικές αγορές).

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια σο κόμβος αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων