Για την παρούσα ιστοσελίδα εργάστηκαν οι:

  • Δρ. Κούτουλας Δημήτρης, καθηγητής Τουριστικού Marketing: Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής ιστοσελίδας
  • un-hooked.com: Illustration και γραφιστική επιμέλεια
  • bytelogic.gr: Web development, hosting, τεχνική υποστήριξη
  • Δήμος Μονεμβασιάς: Συντήρηση και ανανέωση.
  • Φωτογραφίες: Μπέτυ Πίκουλα, Γιώργος Μακρής, Δήμος Μονεμβασιάς